Subvencions

  • Subvencions destinades al comerç urbà 2022

L’ajuntament concedeix subvencions destinades al suport del comerç urbà, en les matèries següents:

Línia 1. Foment i dinamització comercial per mitjà d’animació i altres activitats destinades a impulsar el consum al municipi.

Cadascuna de les subvencions que s’atorguin tindrà una dotació individual màxima de 25.000,00 EUR dins el límit de la quantia màxima consignada.

Línia 2. Millora i rendibilitat dels punts de venda i adequació dels establiments comercials de Castelldefels per a la millora competitiva del seu entorn de treball.

Qui ho  pot sol·licitar?

Línia 1. Els beneficiaris de la línia 1 hauran de ser o bé entitats sense afany de lucre, associacions o fundacions locals o bé persones físiques o jurídiques; en tots els casos hauran de tenir activitat econòmica d’alta al terme municipal de Castelldefels. També poden ser beneficiaries les agrupacions previstes a l’art. 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general del subvencions, que fomentin accions que potenciïn el comerç local a nivell generalitzat i no a nivell particular, realitzant una activitat de les recollides a l’article 1, epígraf 1.

Línia 2. Pel que fa a la línia 2, podran resultar beneficiari de les subvencions les persones físiques i jurídiques, domiciliades a Castelldefels titulars de petites empreses comercials detallistes amb establiment comercial de venda a peu de carrer, amb superfície inferior a 400 m2, i persones físiques i jurídiques, del sector serveis amb establiment comercial a peu de carrer que portin a terme actuacions subvencionables, de conformitat amb l’article 1, línia 2 d’aquestes bases, excepte: oficines bancàries, restaurants en totes les seves modalitats, bars, bars-restaurants, hotels, aparthotels, pensions, hostals, campings.

Quan es pot sol·licitar?

Per a la Línia 1: “Foment i dinamització comercial per mitjà d’animació i altres activitats destinades a impulsar el consum al municipi.” El període de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria.

Per a la Línia 2: “Millora i rendibilitat dels punts de venda i adequació dels establiments comercials de Castelldefels per a la millora competitiva del seu entorn de treball”. El període de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria i romandrà obert fins al 31 d’octubre del 2022.

Per més informació fer clic aquí