.Informació i assessorament sobre convocatòries de subvencions, tràmits, organització de premis i concursos.
Dinamització Comercial: Treballar per a potenciar la millora contínua dels establiments comercials urbans, amb la finalitat d’augmentar la seva competitivitat.
Organització de Fires: Organitzar activitats de dinamització comercial en format de fira, que signifiquin un punt de trobada entre el teixit econòmic i la ciutadania de Castelldefels.
Donar suport al desenvolupament d’activitats comercials per tal d’afavorir producte pensats, creats, i distribuïts a Castelldefels per afavorir la projecció exterior de la ciutat.
Organització Jornades, Seminaris i Actes Públics en l’àmbit del Comerç.
Comunicació off line: Publicacions municipals: Difusió d’informació útil per a les empreses comercials
Comunicació on line: Gestió web comerciocastelldefels.com
Gestió administrativa interna (atenció telefònica i presencial, propostes de despeses,..)