Comerç Notícies

Servei Local de Català a Castelldefels

Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL)

El Servei Local de Català ofereix la revisió gratuïta de textos breus fins a un màxim de 1.600 paraules per setmana (equivalent aproximadament a 4 fulls).

Condicions d’ús

  • Només es revisen textos escrits en català.
  • El text s’ha d’enviar per correu electrònic a assessorament.castelldefels@cpnl.cat amb indicació de les dades d’identificació i contacte de qui sol·licita la revisió.
  • El text ha d’estar en un format electrònic editable.
  • Abans d’enviar el text, s’hi haurà d’haver aplicat un corrector ortogràfic.
  • El termini de lliurament del text s’acordarà entre la persona usuària i el SAL.
  • El text es retornarà amb la referència de les modificacions i els comentaris corresponents, si escau.
  • Sempre que sigui possible, el SAL es comunicarà amb la persona redactora del text qui, en tot cas, haurà de rebre el text revisat.
  • No es revisen llibres, treballs de creació, treballs acadèmics ni textos provinents de centres d’ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d’impremta.
  • Les persones i organitzacions usuàries hauran de tenir en compte les recomanacions del SAL. En cas contrari el CPNL no es fa responsable dels textos.

Més informació a:

Servei Local de Català de Castelldefels

C. Església, 117

Tel. 93 664 42 11

castelldefels@cpnl.cat

assessorament.castelldefels@cpnl.cat

You may also like

Read More