Comerç

Obert el termini de sol·licitud d´ajuts econòmics.

Amb data 17 d’abril de 2020, s’ha publicat la convocatòria de subvencions adreçades a pimes i autònoms de Castelldefels.

Davant el fort impacte econòmic generat per la situació de la virus Covid19 sobre les economies locals, l’Ajuntament de Castelldefels (mitjançant els pressupostos de l’Àrea de Promoció Econòmica i l’Àrea de Comerç i Turisme) ha convocat aquesta línia de Subvencions que  ÉS COMPATIBLE amb d’altres ajuts supramunicipals. La quantia de l’adjunt és de 500€ per sol·licitud.

A QUI VA DESTINADA

 • Activitats comercials que s’hagin vist en l’obligació de suspendre les seves activitats, a causa de la declaració d’alarma establerta al Real Decret 463/2020, de 14 de març. Queden fora: Els establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per Internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili sense perjudici de modificar aquesta relació en funció del que es preveu en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la resta de normes dictades a l’empara d’aquesta situació i les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat econòmica.
 • Que hagin facturat menys d’1 milió d’Euros en l’exercici 2019.
 • Amb un màxim de 10 empleats en còmput total.

QUINS SON ELS REQUISITS

Desenvolupar l’activitat en un local comercial.
Disposar de llicència d’obertura d’activitats vigent.

SOL·LICITUD I TERMINIS

 • Termini de presentació: Fins el 30 de setembre de 2020 o fins l’exhauriment del pressupost.
 • Presentació de sol·licituds: Es farà de manera telemàtica mitjançant el tràmit corresponent (castelldefels.org/instancia) de la web de l’Ajuntament de Castelldefels.
 • Documentació que caldrà adjuntar telemàticament:
 • Imprès de sol·licitud subvenció 2020-Covid19, que haurà de ser signada electrònicament i després adjuntar-ho al tràmit telemàtic.
 • Declaració Censal d’alta de l’activitat (Model 037 o 036 d’Hisenda).
 • Llicència municipal d’obertura.
 • Documents (factures i acreditació del pagament) que acreditin la despesa efectuada objecte de subvenció (veure article 15 de les bases). Per acreditar els 500 € de despesa, es computaran les bases imposables de les factures amb data a partir de l’1 de març de 2020.
 • Si te treballadors: Relació nominal de treballadors del mes de gener o febrer (model TC2 de la Seguretat Social).

El procediment d’anàlisi de les sol·licituds serà per estricte ordre d’entrada.

Qualsevol dubte que tingueu, podeu consultar-nos a:

Oficina Virtual d’Atenció a Comerços, Autònoms, Pimes i Empreses de serveis de Castelldefels.

Correu electrònic: estemambvosaltres@castelldefels.org

Lloc web: www.laguaita.org

Telèfon: 93 511 30 66 (de 9h a 14h)

Atentament,

Eva López Giménez

Regidora-delegada de Promoció Econòmica, Foment de l’Ocupació, Hoteleria i Turisme.

Ana Quesada

Regidora-delegada de Comerç, Habitatge i Serveis Socials.

You may also like

Read More