Comerç Notícies

Nova linia de subvencions pels afectats per les obres C-245

ACONSEGUEIX LES TEVES SUBVENCIONS.

L’Ajuntament de Castelldefels convoca una nova línia de Subvencions pels afectats directament per les obres de remodelació de la carretera c-245.

Qui se’n pot beneficiar?

Podran optar a aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, amb establiment comercial, de serveis o restauració a peu de carrer en planta baixa, oberts al públic en el moment de la sol·licitud, en els carres i números següents:

 • Avinguda Constitució, entre els números 1 i 256 (tots dos inclosos).
 • Passatge Fleming.
 • Avinguda de la Pineda, números  100, 102 y 104.
 • Plaça Estació.
 • Passatge Industria.
 • C/ Pau Casals , números 1 al 4.
 • Passatge Albert Einstein.
 • Passatge Isaac Peral.
 • Plaça Esperanto.
 • C/ Indústria.
 • C/ Dr. Fleming, número 1.
 • Plaça Pau Casals, número 2.
 • C/ Albert Einstein, número 1.

Han d’estar degudament implantats i donats d’alta en la Guia de la Ciutat amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, i han de reunir els requisits que estableix la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre) per a resultar beneficiaris d’una subvenció.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria:

 • Entitats bancàries.
 • Empreses subministradores de serveis essencials: aigua, llum, electricitat i telefonia.
 • Assessories i consultories. Despatxos d’advocats, asseguradores, gestors administratius i serveis similars.
 • Estacions de servei i qualsevol altre tipus d’activitat econòmica que es dugui a terme en l’espai d’aquestes.
 • Supermercats d’alimentació amb una superfície comercial de +400 mts.
 • Les entitats sense ànim de lucre en qualsevol cas.
 • Tots aquells establiments que no disposin de la corresponent llicència comercial i de la corresponent alta censal en hisenda 036/037

Quina finalitat té aquest ajut?

Aquesta subvenció té com a objectiu recolzar a través de Subvencions el foment de l’activitat econòmica i donar suport en la situació actual a aquelles activitats comercials i de serveis de Castelldefels, que hagin vist afectada la seva activitat directament per les obres de transformació de la carretera c-245.

Quin pressupost té?

150.000€

Quina dotació individual té?

1.000€ per persona física o jurídica, essent aquest l’import màxim per comerç/servei.

Quins son els criteris de valoració?

Ordre d’entrada de la sol·licitud en el registre municipal i compliment dels objectius de la subvenció.

Quin és el termini de sol·licitud? Des del 8 de maig fins al 15 de Setembre o fins a exhaurir el pressupost

You may also like

Read More