Comerç

Nova convocatòria de subvencions destinades al comerç urbà

L’Ajuntament de Castelldefels concedeix subvencions destinades al suport del comerç urbà. El termini per a sol·licitar-les està obert des del dilluns 8 d’agost. Els ajuts es destinen a dues línies diferents:

LÍNIA 1: Foment i dinamització comercial per mitjà d’animació i altres activitats destinades a impulsar el consum al municipi (amb un pressupost total de 25.000€)

LÍNIA 2:Millora i rendibilitat dels punts de venda i adequació dels establiments comercials de Castelldefels per a la millora competitiva del seu entorn de treball (amb subvencions de 1.500€ de dotació individual).

Qui pot sol·licitar les subvencions?

Línia 1. Els beneficiaris de la línia 1 hauran de ser o bé entitats sense afany de lucre, associacions o fundacions locals o bé persones físiques o jurídiques; en tots els casos hauran de tenir activitat econòmica d’alta al terme municipal de Castelldefels. També poden ser beneficiaries les agrupacions previstes a l’art. 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general del subvencions, que fomentin accions que potenciïn el comerç local a nivell generalitzat i no a nivell particular, realitzant una activitat de les recollides a l’article 1, epígraf 1.

Línia 2. Pel que fa a la línia 2, podran resultar beneficiari de les subvencions les persones físiques i jurídiques, domiciliades a Castelldefels titulars de petites empreses comercials detallistes amb establiment comercial de venda a peu de carrer, amb superfície inferior a 400 m2, i persones físiques i jurídiques, del sector serveis amb establiment comercial a peu de carrer que portin a terme actuacions subvencionables, de conformitat amb l’article 1, línia 2 d’aquestes bases, excepte: oficines bancàries, restaurants en totes les seves modalitats, bars, bars-restaurants, hotels, aparthotels, pensions, hostals, campings.

Quan es pot sol·licitar?

Línia 1: El període de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria.

Línia 2: El període de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria i romandrà obert fins al 31 d’octubre del 2022.

La tramitació es pot fer de forma telemàtica, amb certificat electrònic (enllaç), però també de forma presencial (a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, OAC)

Poden trobar més informació sobre les bases de les subvencions, convocatòria, els tràmits i els documents necessaris al següent enllaç

You may also like

Read More