Fires

Estudi d’impacte econòmic de la Fira Castrum Fidelis de Castelldefels

La major part de municipis de Catalunya han experimentat profundes transformacions al llarg dels darrers anys.

En general, la proliferació de noves activitats turístiques, l’elevada concurrència, l’ús de noves i millors tecnologies…, han contribuït a incrementar el grau de dificultat per a millorar la capacitat competitiva del país, especialment en els sectors on no s’han plantejat aquesta millora o l’adaptació als nous requeriments competitius del mercat, ja sigui pel que fa a les infraestructures físiques, a la formació del capital humà, a l’aplicació de noves tecnologies i nous mètodes de gestió comercial, etc.

En aquest sentit, l’’Àrea de Comerç i Turisme va encarregar en la darrera edició de la fira medieval de Castrum Fidelis un estudi d’impacte econòmic de la fira sobre la ciutat. L’empesa Focalizza, encarregada de l’estudi, va realitzar 407 enquestes a visitants i 40 entrevistes a professionals.

A continuació us presentem els resultats de l’estudi, que adjuntem.

Principals conclusions:

 • L’impacte econòmic global de la fira (despesa directa, més indirecta més induïda) és de 832.185 euros.
 • Per cada euro invertit per l’Ajuntament s’ha generat un retorn per a la ciutat de 22,62 euros.
 • Un 61% dels visitants són de Castelldefels. Un 23% provenen de Barcelona, 21% de Gavà, 13% de Viladecans, 9% de L’Hospitalet, 5% del Prat, 4% de Cornellà.
 • Un 54% dels enquestats assegura haver visitat la fira des de fa més de 5 anys, cosa que indica que es tracta d’un esdeveniment consolidat al territori.
 • Barcelona, un visitant consolidat. Una quarta part dels visitants de la Fira que resideixen en altres municipis són de Barcelona. Aquest fet indica que els
 • visitants de l’àrea metropolitana són un dels segments poblacionals que més visiten la Fira.
 • La valoració final dels enquestats per la Fira és d’un 7’8 sobre 10 punts.
 • El 95% dels enquestats assegura que tornarà l’any que ve.
 • El nombre total d’assistents va ser de 34.301 persones (15.641 de Castelldefels i 18.659 d’altres municipis). Van sumar un total d’entrades a la fira de 70.629 (ja que molts d’ells assisteixen a la fira més d’una vegada durant els dies de celebració).
 • Una Fira amb perfil jove. La majoria de visitants de la Fira estaria en el grup d’edat de 30 a 44 anys.
 • La restauració, el sector que més genera. Es tracta del sector amb un major nivell de despesa per part dels visitants de fora, tant a la restauració de la Fira com a la resta del municipi.
 • La Fira, un espai per compartir. La pràctica totalitat de la gent que visita la Fira ho fa amb familiars o amics, la qual cosa incorpora una vegada més aquest factor relacional i social de la Fira i les vivències que pot aportar.

 

A continuació, us deixem l’Estudi complet per tal que el pugueu consultar.

Estudi d’impacte econòmic Fira Castrum Fidelis 2018

You may also like

Read More