Comerç

Continua la desinfecció preventiva de les zones sensibles del municipi.

En aquesta línia, el consistori ja ha demanat suport i col·laboració a la Delegació del Govern per poder incrementar aquestes tasques

Durant aquests dies d’estat d’alarma motivat per l’expansió del coronavirus, l’Ajuntament de Castelldefels, a través de les seves empreses municipals, continua amb la desinfección de les zones més sensibles de la ciutat.

Les zones i elements prioritaris per a la desinfecció es seleccionen segons població vulnerable i major ús. L’aplicació no és limitativa i es treballa amb la possibilitat d’estendre-la a la resta de la ciutat. Cal valorar però que el municipi de Catelldefels compta amb uns 181 quilòmetres de calçada i, per tant, el doble de voreres.

Aquesta relació afecta a supermercats, fruiteries, farmàcies, centres veterinaris, carnisseries, residències etc.

El servei es presta amb el personal de Jarfels, per torns, i amb totes les mesures de seguretat.

Els productes utilitzats no afecten a les mascotes.
 

You may also like

Read More