Informar i assessorar el  sector comercial en els àmbits que puguin afavorir el seu desenvolupament.
Fomentar la participació de les empreses comercials en  les activitats formatives.
Fomentar la participació d’empreses locals en fires.
Afavorir la realització d’activitats de dinamització comercial donant suport amb la convocatòria de subvencions.
Planificar i executar accions de dinamització per impulsar el teixit comercial a la ciutat.