Carta de Serveis
Tenim l’objectiu treballar per a la millora de la competitivitat de les empreses comercials, del desenvolupament local i del petit comerç de la ciutat. Per aconseguir-ho, planifiquem i desenvolupem serveis, programes, fires, activitats diverses de dinamització comercial per afavorir que els actors implicats s’anticipin i s’adaptin a les contínues transformacions que es produeixen en el món comercial.